Miten tunnistan ammattilaistason turvajärjestelmän?


Miksi maksaisin ammattilaistason laitteista, jos saan kaiken tarvittavan halvalla?


Kun nyt olet päättänyt hankkia sinulle tärkeään kohteeseen turvajärjestelmän, on eteen tullut astetta hankalampi kysymys: Minkä tasoisen järjestelmän hankkisin? Tarjolla kun on laaja kirjo tuotteita, jotka kaikki lupaavat esitteiden perusteella tehdä täsmälleen samat asiat ja täyttää samat perusvaatimukset. Harvalla meistä on mielenkiintoa vertailla järjestelmien detaljeja ja yksityiskohtia, joten väistämättä mietityttää: Jos saan kaiken tarvittavan halvalla, niin miksi ihmeessä maksaisin ammattilaistason laitteista?

Murto, tulipalo, vesivahinko tai yleensä mikä tahansa hengen ja omaisuuden uhka on täsmälleen yhtä vastenmielistä, osui se sitten turvajärjestelmien ammattilaisen vastuulle tai omaan kotiin. Uhat realisoituvat onneksi hyvin harvoin, mutta kun niin ikävästi käy, on turvajärjestelmän toiminnan oltava täysin varmaa. Ammattilaistason järjestelmän ominaisuus on, että niissä on nimenomaan huolehdittu varmasta toimivuudesta ja panostettu siihen, että ne toimivat oikeasti juuri silloin, kun henki ja omaisuus on vaarassa, jolloin nämä järjestelmät osaavat erottaa väärät hälytykset todellisista uhista, radiosignaalit antureiden välillä ovat voimakkaita ja yhteydet häiriöttömiä, niin toimintahäiriöistä kuin hälytyksistäkin lähtee varmuudella tieto eteenpäin jne.

Koska järjestelmien vertailu on hankalaa, ja niin turva-alan ammattilaisenkin kuin harrastelijankin tarve on kuitenkin tismalleen sama: Hankkia kaikissa tilanteissa täysin varmasti toimiva järjestelmä;

Olemme listanneet vertailua helpottamaan kuusi keskeistä ammattilaistason järjestelmän ominaisuutta, sekä kertoneet miten Ajax:in järjestelmissä näihin haasteisiin on vastattu.

PS. Jos et jaksa lukea loppuun, mutta haluaisit aiheesta lisätietoa tai kaipaat ammattilaisen neuvoa ennen ostospäätöstä, ole yhteydessä Camsecin asiakaspalveluun


1. Turvajärjestelmällä on oltava useita yhteydenpitokanavia

Turvajärjestelmä voi pitää yhteyttä niin käyttäjiin kuin vartiointiyritykseen usealla eri tavalla, käytännössä vaihtoehtoina GSM, kiinteä Ethernet-yhteys tai Wifi.

Jos yhteys toimii vain yhtä kautta, Murphyn laki on todellisessa tilanteessa täysin pettämätön, ja yhteydessä on jokin tilapäinen häiriö. Yksittäinen yhteys on erittäin altis sabotaasille, erityisesti murroissa on yksittäinen yhteys hyvin helppo katkaista, yksinkertaisimmillaan vaikka katkaisemalla kiinteän yhteyden kaapeli. Sabotaasilta ei lisävarmuutta myöskään tuo, jos kaikki yhteydet ovat saman tyyppisiä, esimerkiksi kaksi GSM yhteyttä häiritään tasan samalla vaivalla kuin yksikin.

Järjestelmissä aina yksi yhteys on pääkanava, ja muut varareittejä, joten turvallisuudelle on lisäksi oleellista, miten nopeasti pääyhteyden häiriintyessä järjestelmä vaihtaa varayhteydelle. Jos järjestelmä odottaa pääyhteyden palautumista kymmenenkin minuuttia ennen vaihtoa, on viive murroissa tai tulipaloissa melko kohtalokas.

 

Miten Ajax:in yhteydet on toteutettu?

Ajax Hub keskusyksikkö käyttää sekä GSM- ,että kiinteää Ethernet-yhteyttä, Ajaxin Hub plus -yksikkö on turvapuolella ainutlaatuinen, sillä se käyttää neljää yhteyttä jatkuvasti rinnakkain (Wifi, Ethernet ja kahta SIM-korttia).

Vaihdot eri kanavien välillä tapahtuvat välittömästi, ainoa viive yhteyksien vaihdossa on Hub plus yksiköllä, jos toinen GSM-yhteyksistä lakkaa toimimasta, muiden yhteyksien toimiessa normaalisti, toinen GSM-yhteys otetaan käyttöön neljän minuutin kuluessa.

👉🏻 Tarkemmin Ajax:in hälytysasetuksista (englanniksi)  


2. Turvajärjestelmän on toimittava pilvipalvelimen kautta

Pilvipalvelu toimii virtuaalisena linkkinä käyttöpäätteen ja turvajärjestelmän ohjelmiston välillä, selvimpänä etuna, että käyttäjä voi etähallita laitteita suoraan netin kautta, sekä että tiedot järjestelmän toiminnasta ja hälytykset saadaan erittäin tehokkaasti pilvipalvelimen kautta eteenpäin.

Ammattilaistason turvajärjestelmissä pilvipalvelin myös valvoo jatkuvasti eri anturien ja laitteiden yhteyksiä, toimintaa ja niiden hälytyksiä. Mitä tiuhempaan pilvipalvelin tarkistaa nämä tiedot, sitä nopeammin ne myös saadaan tietoon ja tarvittaessa eteenpäin.  

 

Miten Ajax:in yhteydet on toteutettu?

Ajax Hub keskusyksikkö käyttää sekä GSM- ,että kiinteää Ethernet-yhteyttä, Ajaxin Hub plus -yksikkö on turvapuolella ainutlaatuinen, sillä se käyttää neljää yhteyttä jatkuvasti rinnakkain (Wifi, Ethernet ja kahta SIM-korttia).

Vaihdot eri kanavien välillä tapahtuvat välittömästi, ainoa viive yhteyksien vaihdossa on Hub plus yksiköllä, jos toinen GSM-yhteyksistä lakkaa toimimasta, muiden yhteyksien toimiessa normaalisti, toinen GSM-yhteys otetaan käyttöön neljän minuutin kuluessa.

👉🏻 Tarkemmin Ajax:in hälytysasetuksista (englanniksi)  

Miten Ajax hyödyntää pilvipalvelinta?

Ajaxin pilvipalvelin mahdollistaa tietysti hälytysten lähettämisen, sekä Ajax App:in kautta koko järjestelmän ohjaamisen, sekä kaiken järjestelmän tiedon näyttämisen. Pilvipalvelimen voi asettaa päivittämään kaiken datan 10 – 300 sekunnin välein, jolloin tiedot päivittyvät aina samalla myös Ajax App:iin.

Lisäksi, jos pilvipalvelin menettää yhteyden keskusyksikköön, suorittaa se automaattisesti hälytyksen.  


3. Turvajärjestelmän sisäisen tiedonsiirron on oltava häiriötöntä

Langattomissa turvajärjestelmissä laitteiden välisen radioyhteyden on oltava täysin häiriötöntä ja katkeamatonta, koska lyhyetkin häiriöt voivat viivästyttää merkittävästi hälytystä ja heikko yhteys voi katkaista kokonaan jonkin laitteen yhteyden keskusyksikköön.

Ammattimaisissa turvajärjestelmissä ei käytetä vain jompaakumpaa yleisimmistä taajuuksista (433 tai 868 MHz), vaan niiden laajempaa taajuuskimppua, tietyn tarkan taajuuden sijasta. Häiriötilanteissa nämä järjestelmät suorittavat automaattisesti ”taajuus-hyppyjä”, eli vaihtavat yhteydenpitotaajuutta, jotta parempi, häiriötön yhteys löytyisi.

Radiosignaali on turvajärjestelmien sisäisten yhteyksien luotettavin yhteydenpitotapa, koska Wi-Fi on vastaava kuin huono ja heikkotehoinen radiosignaali, eikä siten sovellu ammattimaisien turvajärjestelmien sisäiseen yhteydenpitoon. Wi-fi kuormittuessa turvajärjestelmän sisäisillä viesteillä on taipumus hukkua datavirtaan, samoin sen kantavuus ja teho on usein heikko varsinkin reuna-alueilla, joissa suuri osa turvajärjestelmän laitteista sijaitsee.

 

Miten Ajax:in yhteydet on toteutettu?

Ajax Hub keskusyksikkö käyttää sekä GSM- ,että kiinteää Ethernet-yhteyttä, Ajaxin Hub plus -yksikkö on turvapuolella ainutlaatuinen, sillä se käyttää neljää yhteyttä jatkuvasti rinnakkain (Wifi, Ethernet ja kahta SIM-korttia).

Vaihdot eri kanavien välillä tapahtuvat välittömästi, ainoa viive yhteyksien vaihdossa on Hub plus yksiköllä, jos toinen GSM-yhteyksistä lakkaa toimimasta, muiden yhteyksien toimiessa normaalisti, toinen GSM-yhteys otetaan käyttöön neljän minuutin kuluessa.

👉🏻 Tarkemmin Ajax:in hälytysasetuksista (englanniksi)  

Millaista radioyhteyttä Ajax käyttää?

Hub keskusyksikön ja kenttälaitteiden välisessä yhteydenpidossa käytetään kryptattua ”Jeweller” radio tekniikkaa, jossa taajuus vaihtelee 868.0 ja 868.6 MHz tai 868.7 ja 869.2 MHz välillä. Tekniikka kuuntelee jatkuvasti taajuuskaistalla olevaa ”taustaääntä”, ja jos kaistalle ilmaantuu häiriöitä, hakee järjestelmä automaattisesti häiriöttömän kaistan. Lisäksi jos taajuuskaistolla havaitaan yhteyden tarkoituksellista häirintää, antaa järjestelmä siitä hälytyksen.

”Jeweller” paitsi hakee taajuuskimpun parhaan yhteyden alle 0,15 sekunnissa, niin se myös automaattisesti rajoittaa signaalin tehoa, jolloin laitteiden akkujen kesto pitenee. Tekniikalla saadaan myös varmennettua erittäin hyvä yhteys, jopa kahteen kilometriin saakka.

👉🏻 Miten nopeasti järjestelmä huomaa yhteyshäiriön (englanniksi)

 


4. Tiedonsiirto turvajärjestelmän sisällä on tapahduttava kumpaankin suuntaan

Jos tiedonsiirto laitteiden välillä on yksisuuntaista, eli kenttälaite välittää tietoa keskusyksikölle, mutta ei päinvastoin, ei keskusyksikkö (eikä myöskään sinä tai vartiointiliike) tiedä jos kenttälaite on rikki tai sitä häiritsemällä estetään lähettämästä viestiä.

Ammattimaisissa turvajärjestelmissä tieto kulkee kahteen suuntaan, eli myös keskusyksikkö lähettää viestejä kenttälaitteelle, joiden palautumisella takaisin laitteelta se aidosti tietää, eikä vain luule laitteen toimivan. Samalla varmennetaan, etteivät mahdolliset lyhytaikaiset häiriöt estä hälytysten eteenpäin menemistä. Käytännössä kenttälaite antaa hälytystä niin kauan, kunnes se saa keskusyksiköltä vahvistuksen hälytyksen perille tulemisesta.

 

Miten Ajax huolehtii tiedonsiirrosta?

Ajax:in kenttälaitteet lähettävät keskusyksikölle viestin, keskusyksikkö lähettää viestistä kuittauksen takaisin, ja sen saatuaan kenttälaite lähettää taas 12 sekunnin päästä uuden viestin. Näin järjestelmä varmistaa viisi kertaa minuutissa, että kaikki sen laitteet toimivat. Jos toimintaa ei saada vahvistettua, suorittaa keskusyksikkö siitä hälytyksen.  

Kun kenttälaite antaa hälytyksen, se jatkaa hälytystä, kunnes saa vahvistuskuittauksen keskusyksiköltä,

Kahdensuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa myös kenttälaitteiden asetusten muuttamisen etäyhteydellä (esimerkiksi anturien herkkyys, hälytyssireenin ääni jne.).

👉🏻 Miten nopeasti keskusyksikkö reagoi kenttälaitteen hukkumiseen (englanniksi)


5. Turvajärjestelmä on kryptattu ja suojattu tietomurroilta tehokkaasti

Tiedonsiirto kenttälaitteiden ja keskusyksikön välillä on oltava kryptattua ja suojattu tietomurroilta, sillä periaatteessa mihin tahansa järjestelmään pääsee ulkopuolinen tarpeeksi yrittämällä kiinni, jos järjestelmää ei ole silloin riittävän hyvin suojattu kryptauksella, voidaan se helposti esimerkiksi kytkeä pois päältä.

Se että tiedonsiirto on ”kryptattu” tai ”suojattu” ei itsessään ole riittävä tieto, sillä myös tiedon kryptauksen taso on nykyisin turvajärjestelmissä ratkaisevan tärkeää, esimerkiksi nykyaikaisen 128-bittisen AES-algoritmin murtaminen vie laskennallisesti joitain satoja vuosia, kun muutaman vuosikymmenen takaisen ”turvakoodin” murtaa hakkeri parissa minuutissa.

 

Miten Ajax suojautuu tietomurroilta?

Ajax käyttää tiedonsuojauksessa patentoimiaan algoritmeja, yksinkertaistettuna AES algoritmiin lisätään laitekohtainen, yksilöllinen avaintunnus, joten vaikka algoritmin pystyisi, joidenkin satojen vuosien purkamisen jälkeen, avaamaan, ei ilman laitteen tunnusta turvajärjestelmää silti pystyisi kaappaamaan.

Ajax tietoturva on sertifioitu EN 50131 standardissa ja laitteet ovat turvatasolla 2.

👉🏻 Mitä turvataso 2 tarkoittaa, ja miksi se on turvajärjestelmille tärkeää (englanniksi)


6. Turvajärjestelmä voidaan liittää vartiointiliikkeen valvomoon

Turvajärjestelmän tehtävä on tunnistaa ja varoittaa vaarasta mahdollisimman tarkasti, luotettavasti ja nopeasti, mutta entä sen jälkeen, vaaraan pitäisi myös vastata jotenkin. Usein on riittävää, kun saat kännykkään tarkan tiedon tilanteesta, ja hälytät itse tarpeen mukaista apua.

Vaikka et ajattelisi koskaan liittäväsi kotiasi tai mökkiäsi vartiointiliikkeen huolehtimislistalle, on kuitenkin suositeltavaa, että järjestelmässä on siihen mahdollisuus. Ensinnäkin tietysti tilanne ja mielipide voi muuttua, jolloin olisi turhauttavaa uusia sopimatonta järjestelmää.

Tärkeämpää on, se että ammattimainen vartiointiliike ei hyväksy etävalvontaan järjestelmiä, joiden luotettavuuteen, toimintavarmuuteen ja laatuun he eivät voi luottaa. Kaikkien järjestelmien, jotka yleisesti hyväksytään, on myös pakko läpäistä erittäin rankat testit. Joten se, että vartiointiliikkeet hyväksyvät ja käyttävät valvonnassaan järjestelmiä automaattisesti takaa, että järjestelmän ovat turva-alan ammattilaiset todenneet luotettavaksi, eikä tätä asiantuntemusta ole kovin perusteltua jättää huomioimatta.


Miten Ajax:in yhteydet on toteutettu?

Ajax Hub keskusyksikkö käyttää sekä GSM- ,että kiinteää Ethernet-yhteyttä, Ajaxin Hub plus -yksikkö on turvapuolella ainutlaatuinen, sillä se käyttää neljää yhteyttä jatkuvasti rinnakkain (Wifi, Ethernet ja kahta SIM-korttia).

Vaihdot eri kanavien välillä tapahtuvat välittömästi, ainoa viive yhteyksien vaihdossa on Hub plus yksiköllä, jos toinen GSM-yhteyksistä lakkaa toimimasta, muiden yhteyksien toimiessa normaalisti, toinen GSM-yhteys otetaan käyttöön neljän minuutin kuluessa.

👉🏻 Tarkemmin Ajax:in hälytysasetuksista (englanniksi)  

Miten Ajax hyväksytään vartiointiliikkeiden valvontajärjestelmiin?

Ajax turvajärjestelmät hyväksytään käytännössä kaikkialla maailmassa vartiointiliikkeiden vavlontaan. Voit Ajax app:ista jopa valita suoraan mihin vartiointiliikkeeseen haluat kotisi laittaa valvontaan:

  1. Siirry Security companies välilehdelle hub:n asetuksissa (Devices → Hub → Settings ⚙️ → Security companies)

  2. Valitse listalta yhtiö ja näpäytä Send Monitoring Request.Tutustuu Ajax tuotevalikoimaan Camsecin verkkokaupassa, tai ota yhteyttä asiakaspalveluun. Kysy - me vastaamme!

Video: Langattomien hälytysjärjestelmien uusi sukupolvi - Ajax Systems täysin langaton kodin hälytysjärjestelmä on palkittu maailman parhaaksi kotihälytysjärjestelmäksi.
 Jätä kommentti

Blogi

MEISTÄ

<ly-as-12892326>about</ly-as-12892326>

Me Camsecillä olemme asiantunteva turvapalveluiden tiimi, jonka visiona on luoda turvallisempi ympäristö nykyteknologiaa hyödyntäen.

Lue lisää

KIRJOITUKSET

Miten tunnistan ammattilaistason turvajärjestelmän?

Miten tunnistan ammattilaistason turvajärjestelmän?

April 21, 2019

Miksi maksaisin ammattilaistason laitteista, jos saan kaiken tarvittavan halvalla?Kun...

0 kommenttia
Lämpökamerat valvonnassa

Lämpökamerat valvonnassa

February 20, 2019

Lämpökamarat valvonnassa – huippuluokan turvallisuutta ympäri vuorokauden ”Normaalit” videokamerat...

0 kommenttia
Dahua & Ajax

Dahua & Ajax

January 12, 2019

Vihdoin! Ajaxin hälytysjärjestelmän mobiiliversion uusimpaan ohjelmistopäivitykseen on lisätty valvontakameroiden...

0 kommenttia
Varkaan kuva somessa

Varkaan kuva somessa

November 26, 2018

"Mitä yksityiskohtaisemmin henkilön voi kuvasta tunnistaa, sitä enemmän tulee...

0 kommenttia